Joulupuu esittää 2022 some-148

Joulupuu ry:n vastuullisuus- ja vaikuttavuusraportti 2022 on julkaistu!

Julkaistu 21.4.2022.

Tervetuloa lukemaan Joulupuu ry:n ensimmäistä vaikuttavuus- ja vastuullisuusraporttia. Tuore yhdistyksemme on juuri päässyt ensimmäisen pidennetyn tilikautensa päätepisteeseen ja nyt onkin hyvä hetki katsoa taaksepäin ja valottaa toimintaamme arvojemme mukaisesti avoimesti ja läpinäkyvästi. Avaamme raportissa toimintamme taustoja, lukuja, kumppaneita ja toimintaamme sekä pohdimme toimintamme vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Hyviä lukuhetkiä!

Doris Tuohimaa

Joulupuu ry:n puheenjohtaja vuodesta 2020 alkaen

Arvomme ja strategiamme

Ote Joulupuu ry:n (3180319-9) säännöistä: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa. Yhdistyksen yksi jatkuva vuosittainen projekti on Joulupuu-keräys, joka kerää joululahjoja sosiaalitoimen piirissä oleville tai muille joululahjoja tarvitseville lapsille ja nuorille. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää erilaisia tapahtumia ja projekteja, kuten vuosittaisen Joulupuu-keräyksen
 • tekee aloitteita eri viranomaisille 
 • on yhteistoiminnassa muiden organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys myös myy jäsen- ja kannatustuotteita sekä erilaisia sponsoripaketteja, joihin sisältyy mm. mainostilaa. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. 

 

Missio:

Tuomme iloa ja apua lapsiperheiden ja nuorten elämään.

 

Visio:

Olemme Suomen vaikuttavimman ja kattavimman joululahjakeräyksen koordinoija ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua lapsiperheköyhyydestä sekä nuorten haasteista itsenäistymisvaiheessa.

Joulupuu on muutakin kuin vain joulukeräys, kaikki toimintamme toteutetaan tavoitteellisesti ja laadukkaasti.

 

Slogan:

Joulupuu tuo lahjan lapselle ja nuorelle.

 

Joulupuu ry:n arvot

Valtakunnallinen vaikuttavuus: Työskentelemme yhdessä yhteistä tavoitetta kohti. Olemme yhteisöllinen valtakunnallinen organisaatio, joka tekee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa.

Luotettavuus: Olemme avoimia ja läpinäkyviä kaikessa toiminnassamme. Toimintaamme ohjaa myös pyrkimys selkeyteen ja vaivattomuuteen.

Merkityksellisyys: Luomme mahdollisuuksia edistää yhdenvertaisuutta ja tehdä merkityksellistä toimintaa. Tarjoamme alustan tehdä hyvää ja toimimme mahdollistajina.

Ilo: Teemme kaiken ilon kautta ja haluamme tuoda iloa kaikille sidosryhmille, jotka ovat mukana toiminnassamme.

 

Yhdistyksen jäseneksi?

Joulupuu ry:n jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan, linjauksiin ja pystyt halutessasi pyrkimään mukaan hallitukseen, joka vastaa yhdistyksen operatiivisesta johtamisesta. Jos haluat antaa oman panostuksesi ja rakentaa kanssamme uutta toimintaa, tule rohkeasti mukaan!

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityishenkilöt ja organisaatiot, kuten yhdistykset ja yritykset. Jäsenellä pitää olla joko Suomen sosiaaliturvatunnus, yhdistysnumero tai y-tunnus.

Yhdistyksellä voi olla kannatus-, kunnia- ja varsinaisia jäseniä. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäseneksi haluavan on tehtävä siitä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen doris@joulupuu.org. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja jäsenmaksu maksettu yhdistyksen tilille. (Jäsenyys on toistaiseksi maksuton).

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua myös ilman yhdistyksen jäsenyyttä. Joulupuu-paikalliskeräyksen järjestäjän ei tarvitse olla Joulupuu ry:n jäsen.

Yhdistyksen säännöt

Joulupuu ry. säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joulupuu ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi ja toimialueena koko Suomi. 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lasten, nuorten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa. Yhdistyksen yksi jatkuva vuosittainen projekti on Joulupuu-keräys, joka kerää joululahjoja sosiaalitoimen piirissä oleville tai muille joululahjoja tarvitseville lapsille ja nuorille. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • -järjestää erilaisia tapahtumia ja projekteja, kuten vuosittaisen Joulupuu-keräyksen
 • -tekee aloitteita eri viranomaisille 
 • -on yhteistoiminnassa muiden organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa
 • -harjoittaa tutkimus-, tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys myös myy jäsen- ja kannatustuotteita sekä erilaisia sponsoripaketteja, joihin sisältyy mm. mainostilaa. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta. 

 1. Joulupuu-keräys

Yksi yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on vuosittain järjestettävä kansallinen Joulupuu-keräys. Keräyksellä kerätään lahjoja lapsille ja nuorille, joilla voi olla rajallinen mahdollisuus saada joululahjoja. Lahjat jaetaan perille saajilleen luotettavien tahojen, kuten esimerkiksi kaupungin sosiaalihuollon kautta tai suoraan keräyksen järjestäjän toimesta. Yhdistys ei itse hoida paikkakuntakohtaisten keräysten käytännön järjestelyjä vaan jakaa vuosittain Joulupuu-keräyksen järjestämisoikeuksia ja hallinnoi keräyksen brändiä, markkinointia ja viestintää sekä neuvottelee keräykselle ja yhdistyksen toiminnalle kansallisen tason yhteistyökumppanuuksia. 

Joulupuu-keräyksen järjestäjinä toimivat ensisijaisesti nuorkauppakamarit eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Nuorkauppakamarin tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen. Myös muut toimijat (yhdistykset tai yritykset) voivat toimia Joulupuu-keräyksen järjestäjinä sellaisessa tapauksessa, että paikallinen nuorkauppakamari ei halua keräystä järjestää tai paikkakunnalla ei ole nuorkauppakamaritoimintaa. Keräysoikeuden myöntämistä säännellään erillisessä ohjeessa. Yhdistyksen hallitus päättää keräyksen paikallisjärjestäjistä, osallistumisen ja keräyksen järjestämisen aikatauluista ja tavoista.

Anomalla Joulupuu-keräyksen järjestämisoikeutta keräyksen paikallisjärjestäjät sitoutuvat noudattamaan Joulupuu-keräyksen sääntöjä, brändin visuaalista ohjeistusta sekä ilmoittamaan pyydetyt tiedot yhdistykselle. 

Joulupuu-keräykseen saavat lahjoittaa lahjoja sekä yksityishenkilöt, yritykset, organisaatiot että yhteisöt. Lahjoittajat saavat myös tukea yhdistystä tai paikalliskeräystä taloudellisesti ostamalla kannatustuotteita tai sponsoripaketteja. Paikalliset keräysjärjestäjät eivät saa kerätä muulle toiminnalleen varoja Joulupuu-keräyksen varjolla.

 1. Jäseneksi ottaminen, eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityishenkilöt ja organisaatiot. Jäsenellä pitää olla joko Suomen sosiaaliturvatunnus, yhdistysnumero tai y-tunnus.

Yhdistyksellä voi olla kannatus-, kunnia- ja varsinaisia jäseniä. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäseneksi haluavan on tehtävä siitä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja jäsenmaksu maksettu yhdistyksen tilille.

Jäsen voi ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle ja hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai toimii yhdistyksen etujen vastaisesti. Jäsen voidaan erottaa myös, jos on syytä olettaa, ettei hän halua enää olla mukana yhdistyksen toiminnassa eikä hän vastaa hallituksen tähän asiaan liittyvään yhteydenottoon 1 kk kuluessa yhteydenotosta. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava yhdistyksen tiedossa olevaan sähköposti- tai postiosoitteeseen.

Yhdistyksen toimintaan voi osallistua myös ilman yhdistyksen jäsenyyttä.

 1. Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä. Keskuspuiston Nuorkauppakamari – Helsinki ry:llä on hallituksessa yksi vakituinen paikka, jonka edustaja valitaan vuosittain ja jonka Keskuspuiston Nuorkauppakamari valitsee itse omasta jäsenistöstään. Hallitukseen voidaan valita myös 0-6 varajäsentä, joiden valinnasta ja määrästä päättää vuosikokous. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, aina kaksi yhdessä.

 1. Käyttöoikeus yhdistyksen tiliin

Käyttöoikeudesta yhdistyksen tiliin päättää yhdistyksen hallitus.

 1. Tilikausi ja tilinpäätös

Yhdistyksen tilikausi on 1.2.-31.1. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on annettava yhdistyksen jäsenten nähtäville vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuoden aikana vähintään 1 kokous, joka on yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan hallituksen jäsenet ja 1 toiminnantarkastaja/tilintarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljäntoista (14) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu jäsenille sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kaikkiin yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä hallituksen päätöksellä.

 1. Jäsenaloitteet

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti tätä vaatii hallitukselta viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta.

 1. Sääntömuutokset

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa ole muuta säädetty ja mikäli sitä kannattaa vähintään 2/3 jäsenistöstä. 

 1. Jäsenistön tai hallituksen yksimielinen päätös

Yhdistyksen kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa. 

Hallituksen jäsenet voivat samaan tapaan päättää hallitukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. 

 1. Yhdistyksen purkaminen ja varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

 1. Muut säännöt

Muilta osin sovelletaan yhdistyslakia.

 

Auta meitä auttamaan, jaa tietoa keräyksestämme myös muille