Joulupuu esittää 2022 - Tasa-arvoiset harrastusmahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille

Kiitos kaikille osallistuneille Joulupuu esittää -tapahtumaan!

Ohjelmassamme oli mm.

  • Seminaari!
  • Hyväntekeväisyyskonsertti!
  • Eeddspeaks ja Paqpa Meet&Greet!
  • Helsingin Joulupuu-keräyksen pop up!
  • Joulupuun kannatustuotteiden myynti!
  • Varainkeruu lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen!

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumisen mahdollisuudet eivät ole tasa-arvoiset. Perheillä voi olla useita haasteita harrastustoimintaan osallistumisessa. Joulupuu ry kokee aiheen tärkeäksi ja haluaa nostaa teeman keskusteluun sekä kerätä varoja harrastustoiminnan tukemiseen.

Joulupuu esittää 2022 -tapahtuma järjestettiin 1.12.2022 kello 15-20 Helsingissä Kauppakeskus Forumin 0-kerroksessa! Konsertti striimattiin www.joulupuu.org nettisivulle!
Joulupuu esittää tapahtuma 2022 (2)

#joulupuu #lahjakeräys #ejoulupuu #hyväntekeväisyys #joulupuuesittää #harrastustoiminta #eriarvoisuus

Keräsimme 20 983,82€ eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen!

Vuoden 2022 Joulupuu esittää -tapahtuman teeman mukaan varoja kerättiin lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Saimme kerättyä huikeat 20 983,82€! Kerätyistä varoista lahjoitimme 6 000€ Hope ry:lle ja 6 000€ SOS-Lapsikylälle. Heille lahjoitetut varat menevät suoraan harrastustoiminnan tukemiseen. Hope ry ja SOS-Lapsikylä tekevät tärkeää työtä eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi. Joulupuu ry haluaa olla mukana mahdollistamassa näiden toimijoiden tärkeää työtä.

 

”Me Hopessa ajattelemme, että yhteinen konkreettinen välittämisen kulttuuri auttaa meitä kaikkia kehittymään toiveikkaiksi, merkitystä omassa arjessaan kokeviksi ihmisiksi. Hopen verkostoon kuuluvat niin apua saavat perheet, vapaaehtoiset kuin yritykset ja muut yhteisöt. Olemme kiitollisia, että saamme auttaa lapsia ja nuoria harrastuksiin myös Joulupuun kanssa.” Eveliina Hostila / Hope ry

 

”SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuen avulla vähennetään haasteellisessa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Kiitos Joulupuu ry:lle lahjoituksesta, jonka avulla voimme auttaa monia lapsia mieleisen harrastuksen pariin. Harrastus tukee lapsen kasvua ja kehitystä monin tavoin, joten vaalitaan yhdessä lapsen oikeutta mielekkääseen tekemiseen ja kuullaan lasten toiveita.” Päivi Häikiö / SOS-Lapsikylä

 

Lopuilla kerätyillä varoilla suunnitellaan Joulupuu ry:ssä lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvää projektia, josta kerromme lisää myöhemmin!

 

Keräys toteutettiin yhteistyössä Kotimaanavun kanssa! (keräyslupa RA/2020/639)

#joulupuu #lahjakeräys #ejoulupuu #hyväntekeväisyys #joulupuuesittää #harrastustoiminta #eriarvoisuus

Perheiden kokemat haasteet lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamisessa -kysely

Tapahtumaan teemaan liittyen Joulupuu ry toteutti lokakuussa 2022 kyselyn, joka oli suunnattu lasten ja nuorten vanhemmille / huoltajille. Kyselyyn vastanneet antoivat meille arvokasta tietoa siitä, millaiset asiat vaikuttavat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Kyselyn tulokset julkaistiin tapahtumassa!

Saimme jopa yli 3400 vastausta kyselyyn! Lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

JTP_3336

#joulupuu #lahjakeräys #ejoulupuu #hyväntekeväisyys #joulupuuesittää #harrastustoiminta #eriarvoisuus

Näyttökuva 2023-2-6 kello 19.24.19

Ohjelmana oli:

Seminaari

Seminaarissa julkistettiin "Perheiden kokemat haasteet lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamisessa" kyselyn tulokset! Ohjelmassa oli myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyvä paneelikeskustelu ja workshop. Paneelikeskustelussa oli keskustelemassa: Doris Tuohimaa Joulupuu ry, Pauliina Lius Väestöliitto, Päivi Häikiö SOS-Lapsikylä ja Reetta Järvi-Niemi Hollolan 4H.

Seminaari oli maksuton ja sinne saivat osallistua kaikki ennakkoon ilmoittautuneet.

Meet&Greet

Eeddspeaks ja Paqpan maksuton Meet&Greet!

Hyväntekeväisyyskonsertti

Esiintymässä oli VIIVI, Paul Elias, Tuomas Kauhanen ja Leo Luthando! Maksuton ja kaikille avoin konsertti järjestettiin Kauppakeskus Forumin 0-kerroksessa. Konsertti striimattiin www.joulupuu.org nettisivulle! Konsertissa kerätään varoja eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Keräys toteutetaan yhteistyössä Kotimaanavun kanssa. (Keräyslupa RA/2020/639)

Joulupuun kannatustuotteiden myynti

Tapahtumassa myytiin Joulupuun joulukalentereita! Ostamalla joulukalentereita, tuet Joulupuun työtä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämisen parissa!

Helsingin Joulupuu-keräyksen pop up

Tapahtumassa oli Helsingin Joulupuu-keräyksen pop up!

Tapahtuman juonsivat:

Doris Tuohimaa, Joulupuu ry

Niko Nousiainen, NRJ

doris
NIKO NOUSIAINEN
Näyttökuva 2023-2-6 kello 19.25.00

Tapahtuman mahdollistivat:

Näyttökuva 2023-2-6 kello 19.25.42