Tue Joulupuu ry:n toimintaa ympäri vuoden!

Auta Joulupuuta auttamaan ja lahjoita Joulupuu ry:n valtakunnalliseen eJoulupuu-keräykseen! Keräyksellä kerätään ympärivuotisesti varoja tärkeän järjestötyömme tukemiseen. 

Joulupuu ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten hyväksi. Kerättyjä varoja käytetään Joulupuu ry:n hyväntekeväisyystyön mahdollistamiseen.

Lahjoita täällä tai MobilePay numerolla 48595.

Yritykset voivat myös tilata laskun https://link.webropol.com/s/joulupuulasku

Joulupuu ry:n tukikeräys on avoinna ympäri vuoden, voit lahjoittaa milloin tahansa. Lahjoittaminen on helppo tapa auttaa Joulupuu ry:tä!

Tämän keräyksen lisäksi keräämme eJoulupuu-keräyksessä vuosittain 1.11.-26.12. varoja eri puolille Suomea eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen esimerkiksi joululahjojen muodossa. Autettavat löydetään Joulupuu ry:n, Kotimaanavun ja niiden yhteistyökumppanien kautta. Keräyslupa RA/2020/639.

Ilkeä Krampus haluaa tuhota Joulupuun, jotta yksikään lapsi tai nuori ei saisi tänä vuonna joululahjaa! Auta meitä päihittämään Krampus lahjoittamalla eJoulupuu-keräykseen!

eJoulupuu tuo lahjan eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille, jotka muuten saattaisivat jäädä ilman lahjoja. eJoulupuu-keräys mahdollistaa rahalahjoitusten teon, sillä Joulupuu-keräyksiin ei oteta vastaan rahalahjoja, ainoastaan fyysisiä joululahjoja ja lahjakortteja.

eJoulupuu toteutetaan yhdessä Joulupuu ry:n ja Kotimaanavun kanssa. Keräyslupa RA/2020/639.

eJoulupuussa voit lahjoittaa kahdella tavalla: 

 1. Voit lahjoittaa oman paikkakunnan eJoulupuu-keräykseen! Kerätyillä varoilla esimerkiksi ostetaan joululahjoja paikallisille eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille. Paikallisten eJoulupuu-keräysten keräysaika on vuosittain 1.11.-26.12.
 2. Voit lahjoittaa Joulupuu ry:n valtakunnalliseen eJoulupuu-keräykseen! Kerätyillä varoilla tuetaan Joulupuu ry:n tekemää tärkeää järjestötyötä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämisen parissa. Joulupuu ry:n eJoulupuu-keräys on avoinna ympäri vuoden!
 3. Yritykset voivat myös tilata laskun mihin tahansa keräykseen https://link.webropol.com/s/joulupuulasku

Joulupuun pääkumppanit:

Mikä eJoulupuu-keräys on?

 • eJoulupuu on Joulupuu ry:n ja Kotimaanavun yhdessä toteuttama rahankeräys, jossa kerätään varoja eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen. eJoulupuu-keräys mahdollistaa rahalahjoitusten teon, sillä Joulupuu-keräyksiin ei oteta vastaan rahalahjoja, ainoastaan fyysisiä joululahjoja ja lahjakortteja.
 • Lahjojen ostosta ylijääneillä varoilla annetaan alueiden lapsille ja nuorille harkinnanvaraista tukea esimerkiksi harrastusten kustannuksiin, äkillisiin avuntarpeisiin tai varoilla voidaan järjestää yhteistä mukavaa tekemistä, esimerkiksi teatterireissu.
 • eJoulupuu-keräyksessä käytetään Kotimaanavun rahankeräyslupaa ja –instrumenttia. Keräyskustannukset ovat korkeintaan 15 % keräyksen tuotoista, Keräyslupa RA/2020/639. Keräyskustannuksista 1/3 ohjataan Joulupuu ry:n toiminnan kustannuksiin ja 2/3 Kotimaanavulle eJoulupuu-toiminnan kuluihin. Loput (vähintään 85 % kerätyistä varoista) ohjataan suoraan Joulupuu-paikkakunnille paikallisille keräyskohteille lahjoina, lahjakortteina tai varoina, jotka tulee käyttää paikkakunnan eriarvoisessa asemassa olevien lasten ja nuorten auttamiseen.
 • S-Busineksen kanssa teemme yhteistyötä eJoulupuu-varojen saattamiseksi apua tarvitseville. Mahdollistamme paikallisille keräyskohteillemme (sosiaalitoimet yms.) pääsyn S-Business-tilillemme, jonka kautta he voivat myöntää prepaid-maksuaikakortteja lahjansaajille ja he voivat hankkia juuri haluamansa ja tarvitsemansa asian suoraan haluamastaan S-ryhmän liikkeestä maksuaikakortilla.

eJoulupuun keräystulokset

🎄 2023 - 507 808,69
🎄 2022 - 377 802,67€
🎄 2021 - 326 008,49€
🎄 2020 - 356 367,27€

Mikä Joulupuu-keräys on?

 • Joulupuu-keräys on järjestetty ympäri Suomen jo vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2022 keräsimme lahjoja jo 130 paikkakunnalla! Joulupuu-keräyksellä kerätään joululahjoja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille, jotka saattaisivat muuten jäädä kokonaan ilman joululahjoja. Kaikki keräykseen tuodut lahjapaketit toimitetaan esimerkiksi paikallisen sosiaalihuollon piirissä oleville lapsille ja nuorille. Keräyskohteet vaihtelevat paikkakunnittain.
 • Joulupuu-keräys on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Jokainen Joulupuu-keräys toteutetaan paikallisesti oman paikkakunnan järjestäjätiimin toimesta. Keräysten järjestämisestä vastaavat eri puolella Suomea esimerkiksi Nuorkauppakamarit, Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset, Lions Clubit tai Joulupuu ry:n yrityskumppanit. Joulupuu ry myöntää järjestämislupia ja tukee paikalliskeräyksiä. 


  Lisätietoja: Osallistu keräykseen tai lue lisää toiminnastamme

joulupuu-krampus-5

eJoulupuu keräyksen keräyskustannukset

Kaikilla ammattimaisesti toteutetuilla hyväntekeväisyyskeräyksillä on keräyskuluja. eJoulupuu-keräyksen keräyskustannukset ovat korkeintaan 15% kerätyistä varoista, mikä on tutkimuksen mukaan hyvin matala keräyskuluprosentti (lisätietoa: https://www.vala.fi/b/lahjoitusten-kayttoa-tehostettaisiin-uudistamalla-rahankerayskulujen-verotusta). eJoulupuu-keräys toteutetaan yhteistyössä Kotimaanavun kanssa käyttäen heidän rahankeräyslupaansa ja rahankeräysalustaansa. Kotimaanapu kuuluu Vastuullinen lahjoittaminen Vala ry:seen.

Keräyskulut koostuvat todennetuista Joulupuu-keräyksen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista. Tästä osuudesta kaksi kolmasosaa menee eJoulupuu-keräystä ylläpitävälle Kotimaanavulle ja yksi kolmasosa Joulupuu ry:lle. Kaikki toiminnan kulut raportoidaan poliisihallitukselle. Keräyslupa RA/2020/639.

Kotimaanapu vastaa esimerkiksi eJoulupuu-keräyksen kirjanpidosta, lahjoitusalustan koodaamisesta ja ylläpidosta sekä rahavarojen käytön valvonnasta ja varojen jakamisen käytännön toimista.

Joulupuu ry:llä on esimerkiksi kolme osa-aikaista työntekijää, jotka tukevat paikallisjärjestäjiä ja huolehtivat kansallisten keräysten hallinnosta ja onnistumisesta ammattimaisesti. Yhdistys myös tukee paikallisia vapaaehtoisvoimin toimivia keräysjärjestäjiä esimerkiksi lähettämällä heille ilmaiseksi pakettikortteja sekä tarjoamalla heille pienimuotoista taloudellista tukea keräyksen järjestämiskustannusten (kuten paketointitarvikkeet, bensakulut, talkooeväät) kattamiseksi ja kouluttamalla heitä keräyksen vastuullisen järjestämisen varmistamiseksi.

eJoulupuu-paikalliskeräyksiä on lähemmäs 300 kpl ja niiden organisoiminen, koordinoiminen ja valvonta on iso työ. Keräysvarojen käyttöön liittyy myös iso vastuu ja väärinkäytösten ennaltaehkäiseminen on keskeisen tärkeää. Tätä toimintaa pyörittävät palkatut ammattilaiset, kun taas vapaaehtoiset keskittyvät paikallisten lahjakeräysten organisoimiseen vapaaehtoistyönä (jossa yhdistys heitä tukee). eJoulupuu-keräystä ei olisi mahdollista toteuttaa täytenä hyväntekeväisyytenä siten, että 100% kerätyistä varoista päätyisi lahjoituskohteille. Keräyskulusta kerrotaan myös lahjoituksen teon yhteydessä.

Auta meitä auttamaan, jaa tietoa keräyksestämme myös muille